About Us

Tamian UK Ltd offers FREE bespoke services on your journey to study in the UK.

It starts with recommendations for the courses that could best fit your interests. This allows you to make an informed decision on your choice of courses. We also guide you step by step to prepare the paperwork for the course admission and visa application. Through partners, we can process applications to most UK universities including the majority of the Russell Group (top universities) as well as many in Canada and the US.

Especially, for the UK market, our team includes both local as well as alumni students, who are happy to share their experience of study life in the UK. As we are based in the UK, we can offer FREE services to all international students to apply for a course within the UK.

Furthermore, we have networks in Vietnam (Hanoi and Ho Chi Minh City), which allows us to offer FREE services to all Vietnamese students to apply for a course in their home country.

Contact us now to start your journey!

Công ty Tamian UK Ltd cung cấp các dịch vụ tư vấn MIỄN PHÍ theo nhu cầu cho hành trình của bạn trong việc học tập tại Vương quốc Anh, Canada, Mỹ và Úc.

Quá trình bắt đầu bằng việc đề xuất các khóa học phù hợp nhất với sở thích của bạn. Điều này giúp bạn đưa ra quyết định về lựa chọn chương trình du học của mình. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước để chuẩn bị hồ sơ cho việc nhập học và xin visa. Qua các đối tác, chúng tôi có thể xử lý đơn đăng ký vào hầu hết các trường đại học tại Vương quốc Anh, bao gồm đa số các trường thuộc nhóm Russell (các trường đại học hàng đầu) cũng như nhiều trường ở Canada và Hoa Kỳ.

Đặc biệt, đối với thị trường Vương quốc Anh, đội ngũ của chúng tôi bao gồm cả người địa phương và sinh viên cựu sinh, họ sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm học tập tại Vương quốc Anh của mình. Vì chúng tôi có trụ sở tại Vương quốc Anh, chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ MIỄN PHÍ cho tất cả sinh viên quốc tế muốn đăng ký vào một khóa học tại Vương quốc Anh.

Hơn nữa, chúng tôi có mạng lưới tại Việt Nam (Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh), điều này giúp chúng tôi cung cấp các dịch vụ MIỄN PHÍ cho tất cả sinh viên Việt Nam muốn đăng ký vào một khóa học tại Anh, Mỹ, Canada và Úc.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ để bắt đầu hành trình du học của bạn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *