Tổng hợp các chương trình top-up học năm cuối đại học tại Anh để lấy bằng đại học Anh Quốc

Photo by Keira Burton from Pexels

Sinh viên hoàn thành 3 năm đầu tiên của chương trình đại học tại Việt Nam và học năm cuối tại trường đại học tại Anh Ngành học: Kinh doanh, Doanh nghiệp, Sáng tạo và Quản lý; trong khi các Read More …

Some best options to choose A Level Courses in the UK (home stay with local family)

https://unsplash.com/photos/zFSo6bnZJTw

1.       North Bridge House for 11+ years old Tuition fee: £19.425/ year Program fee for new student: £21.750 (homestay with local family) https://www.northbridgehouse.com/international/admissions-fees-requirements/ 2.       Akeley Wood   Tuition fee: £16.275/ year Program fee for new student: £17.650 (homestay with local family) Read More …