Chương trình du học Anh mới dành cho học sinh lớp 10

Dành cho học sinh đã hoàn tất lớp 10 ở Vietnam có điểm IELTS 4.0.

Lộ trình: khóa English for University Studies + Foundation + Undergraduate (Nếu IELTS UKVI 5.5 ko band nào <5.5 thì được cấp offer để xin visa cho cả 3 khoá trong một.

Chương trình English for University Studies – Tiếng Anh học đại học

Chương trình học: Tiếng Anh

Phương thức học tập: Toàn thời gian

Lệ phí (cho sinh viên quốc tế): £ 3,250 mỗi học kỳ

Thời lượng: 1, 2 hoặc 3 học kỳ (3, 6 hoặc 9 tháng)

Địa điểm: tại vùng Newcastle

Thông tin tổng quát về chương trình

  • Chương trình tiếng Anh cho nghiên cứu đại học của chúng tôi (được gọi là EUS) được thiết kế đặc biệt để giúp bạn phát triển các kỹ năng ngôn ngữ và chuẩn bị cho chương trình chuyển tiếp mục tiêu của bạn.
  • Sau khi hoàn thành thành công và tuân theo các yêu cầu cụ thể, bạn sẽ được đảm bảo một vị trí trên một trong các chương trình chuyển tiếp của chúng tôi (bao gồm Chương trình Dự bị Quốc tế và Chứng chỉ Đại học về Business).
  • Sau đó, bạn sẽ có một vị trí trên một trong các chương trình đại học hoặc sau đại học để hoàn thành thành công chương trình chuyển tiếp.

Tôi sẽ học gì?

Chương trình này sẽ cung cấp một lộ trình vào các chương trình chuyển tiếp của trường đại học ở level 3-cấp 3 (Chương trình Dự bị Quốc tế) và level 6-cấp 6 (Chứng chỉ đại học ngành Business). Nếu bạn có trình độ tiếng Anh thấp hơn tại IELTS 4.0 nói chung (không có điểm phụ thấp hơn 4.0), chương trình này sẽ cho phép bạn phát triển các kỹ năng ngôn ngữ của mình qua 1, 2 hoặc 3 học kỳ và sau đó tiến tới chương trình chuyển tiếp đã chọn.

Yêu cầu về độ tuổi

Bạn phải trên 16 tuổi

Nếu bạn dưới 18 tuổi khi bắt đầu Chương trình Dự bị Quốc tế, bạn sẽ cần kèm theo đơn đăng ký của bạn một mẫu đơn đồng ý có chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn.

Chương trình học

Chương trình tiếng Anh cho nghiên cứu đại học bao gồm 3 học phần, tất cả đều là chương trình cốt lõi:

Đọc và viết (0 tín chỉ)

Môn này giới thiệu một loạt các kỹ năng đọc và viết cần thiết cho việc học đại học. Trọng tâm là phát triển các kỹ năng sẽ giúp bạn hiểu các yêu cầu học thuật như khả năng đọc, hiểu và phân tích các nguồn thông tin học thuật và viết phản hồi phù hợp với các nhiệm vụ. Những kỹ năng này sẽ được phát triển hơn nữa trong khóa học tiếp theo của bạn.

Nghe và nói (0 Tín chỉ)

Môn này phát triển các kỹ năng nghe bao gồm khả năng hiểu không chỉ ngôn ngữ mà cả các chủ đề học thuật và cấu trúc của bài giảng. Yếu tố nói bao gồm phát triển kỹ năng giao tiếp và lưu loát để tham gia các cuộc thảo luận hội thảo và trình bày ý kiến ​​và lập luận về một loạt các chủ đề.

Phát triển ngôn ngữ (0 tín chỉ)

Môn này sẽ tập trung vào việc phát triển cả kiến ​​thức về ngữ pháp và tăng phạm vi từ vựng của bạn. Trọng tâm của từ vựng sẽ là danh sách từ học thuật cũng như một loạt các ngữ pháp từ bao gồm các hình thức từ, tiền tố, collocations và từ đồng nghĩa. Cả hai yếu tố của mô-đun này sẽ cho phép bạn tạo ra phản hồi bằng văn bản và nói tốt hơn. Nó cũng sẽ giúp bạn hiểu thêm khi nghe và đọc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *