Du học Anh tại Đại học Cao đẳng Birmingham ( University College Birmingham)

University College Birmingham Địa chỉ: Summer Row, Birmingham B3 1JB, Vương quốc Anh Thành lập: 1957 Một số ngành học nổi bật: Business, Culinary Arts, Hospitality, Education 1. Giới thiệu chung về trường Đại học Cao đẳng Birmingham – University Read More …

Du học Anh tại Đại học Bristol (University of Bristol)

https://www.youtube.com/watch?v=4CGXvsjRjno

University of Bristol Địa chỉ: Beacon House, Queens Road, Bristol BS8 1TH, Vương quốc Anh Thành lập: 1876 Xếp hạng: 11/121 – Bảng xếp hạng The Guardian 2021 for the best UK universities Một số ngành học nổi bật: Engineering, Read More …

Du học Anh tại Đại học York St John (York St John University)

https://youtu.be/iBH5FYJS3qA

York St John University Địa chỉ: Lord Mayor’s Walk, York YO31 7EX, Vương quốc Anh Thành lập: 1841 Xếp hạng: 91/121 – Bảng xếp hạng The Guardian 2021 for the best UK universities Một số ngành học nổi bật: Theology, Read More …

Du học Anh tại Đại học Worcester (University of Worcester)

https://youtu.be/EDD-brXemZI

University of Worcester Địa chỉ: Henwick Grove, Worcester WR2 6AJ, Vương quốc Anh Thành lập: 1946 Xếp hạng: 87/121 – Bảng xếp hạng The Guardian 2021 for the best UK universities Một số ngành học nổi bật: Nursing, Psychology, Sport Read More …

Du học Anh tại Đại học Westminster (University of Westminster)

https://www.youtube.com/watch?v=vJBJuGZbN0E

University of Westminster Địa chỉ: 309 Regent Street, London W1B 2HW, Vương quốc Anh Thành lập: 1838 Xếp hạng: 117/121 – Bảng xếp hạng The Guardian 2021 for the best UK Universities Một số ngành học nổi bật: Architecture, Film Read More …

Du học Anh tại Đại học West of England Bristol (University of the West of England Bristol – UWE Bristol)

https://youtu.be/bJuwmdDKoq8

University of the West of England Bristol – UWE Bristol Địa chỉ: Frenchay Campus, Coldharbour Ln, Bristol BS16 1QY, Vương quốc Anh Thành lập: 1992 Xếp hạng: 21/121 – Bảng xếp hạng The Guardian 2021 for the best UK universities Read More …

Du học Anh tại Đại học Swansea (Swansea University)

https://www.youtube.com/watch?v=sDWMLfVcAyU

Swansea University Địa chỉ: Sketty, Swansea SA2 8PP, Vương quốc Anh Thành lập: 1920 Xếp hạng: 24/121 – Bảng xếp hạng The Guardian 2021 for the best UK universities Một số ngành học nổi bật: Engineering, Geography, History 1. Giới Read More …

Du học Anh tại Đại học Surrey (University of Surrey)

https://www.youtube.com/watch?v=WsvlBPcORmg

University of Surrey Địa chỉ: Guildford GU2 7XH, Vương quốc Anh Thành lập: 1966 Xếp hạng: 54/121 – Bảng xếp hạng The Guardian 2021 for the best UK universities Một số ngành học tiêu biểu: Sociology, Engineering, Psychology 1. Giới Read More …

Du học Anh tại Đại học Sunderland (University of Sunderland)

https://youtu.be/CLia_-bH7G4

University of Sunderland Địa chỉ: Chester Road, Sunderland, Vương quốc Ạnh Thành lập: 1901 Xếp hạng: 100/121 – Bảng xếp hạng The Guardian 2021 for the best UK universities Một số ngành học tiêu biểu: Pharmacy, Education, Business 1. Giới Read More …

Du học Anh tại Đại học Strathclyde (University of Strathclyde)

University of Strathclyde Địa chỉ: Richmond St, Glasgow G1 1XQ, Vương quốc Anh Thành lập: 1796 Xếp hạng: 15/121 – Bảng xếp hạng The Guardian 2021 for the best UK university Một số ngành học tiêu biểu: Business, Engineering, Physics Read More …