Du học Anh tại Đại học Swansea (Swansea University)

https://www.youtube.com/watch?v=sDWMLfVcAyU

Swansea University Địa chỉ: Sketty, Swansea SA2 8PP, Vương quốc Anh Thành lập: 1920 Xếp hạng: 24/121 – Bảng xếp hạng The Guardian 2021 for the best UK universities Một số ngành học nổi bật: Engineering, Geography, History 1. Giới Read More …