Cập nhật mới: Những thông tin quan trọng bạn cần phải lưu ý khi du lịch/nhập cảnh đến Anh trong bối cảnh dịch COVID-19 hiện nay

Những thông tin dưới đây sẽ giúp bạn có được những lưu ý quan trọng mà bạn cần phải thực hiện trước khi du lịch/nhập cảnh vài Anh và sau khi bạn đã đến nước Anh. Những việc mà bạn cần phải làm sẽ tùy thuộc vào việc bạn có đủ điều kiện được công nhận đã được tiêm chủng vắc-xin ngừa COVID-19 đầy đủ theo các quy định để đi du lịch ở Anh hay không.

1. Nếu bạn đã được tiêm chủng đầy đủ

Dưới đây là những gì bạn cần làm nếu bạn đủ điều kiện theo các quy định được tiêm chủng đầy đủ để được đi du lich/nhập cảnh đến Anh

* Trước khi bạn du lịch/nhập cảnh đến Anh, bạn cần phải:

– Đặt trước và thanh toán cho bài kiểm tra COVID-19, lần test này sẽ được thực hiện sau khi bạn đến Anh, tại: https://www.gov.uk/find-travel-test-provider

– Hoàn thành tờ khai y tế trong vòng 48 giờ trước khi bạn đến Anh, tại: https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

Nếu bạn ở lại Anh ít hơn 2 ngày, bạn vẫn phải đặt trước và thanh toán cho bài test COVID-19 được thực hiện vào ngày thứ 2

* Khi bạn đến Anh

– Sau khi bạn đến Anh, bạn cần phải thực hiện một bài test COVID-19, đây là bài test mà bạn đã đặt trước khi bạn du lịch đến Anh.

Đây nên là bài test bằng PCR nếu bạn đến Anh trước 4 giờ sang ngày 09/01/2022. Nếu bạn đến Anh sau sau 4 giờ sang ngày 09/01/2022, bạn có thể thực hiện bài test COVID-19 bằng phương pháp test nhanh (LFD). Bạn có thể đặt trước bài xét nghiệm nhanh từ ngày 07/01/2022.

– Bạn có thể thực hiện bài test vào bất cứ thời gian nào sau khi bạn đến Anh và chậm nhất là trước khi kết thúc ngày thứ 2, ngày mà bạn đến sẽ được tính là ngày 0.

– Nếu bạn nhận được kết quả dương tính khi thực hiện bài test COVID-19, bạn phải ngay lập tức thực hiện tự cách ly.

– Từ 4 giờ sáng ngày 09/01/2022, bạn có thể thực hiện test COVID-19 bằng phương pháp test nhanh (LFD) thay vì bài test PCR.

Nếu kết quả của bài test nhanh PLD là dương tính, bạn cần phải tự cách ly ngay và thực hiện một bài test PCR. Từ ngày 11/01/2022, khi bạn nhận được kết quả dương tính với COVID-19 bằng bài test nhanh LFD, bạn phải thực hiện tự cách ly ngay mà không cần phải thực hiện bài test PCR để xác nhận kết quả.

* Chứng minh tình trạng tiêm chủng của bạn

Nếu bạn đã được tiêm chủng đầy đủ dưới chương trình tiêm chủng của Vương quốc Anh, bạn cần phải chứng minh tình trạng tiêm chủng của mình bằng cách sử dụng:

NHS COVID Pass dành cho nước Anh và Wales

– NHS Scotland COVID Status App

COVIDCert NI ở Bắc Ireland

– Giấy chứng nhận cũng có hiệu lực tương tự với những cách trên

Nếu bạn không thể chứng minh rằng bạn có đủ điều kiện được công nhận dưới những quy định về việc tiêm chủng đầy đủ, bạn phải tuân thủ theo những quy định dành cho những người không được tiêm chủng đầy đủ.

2. Nếu bạn không được tiêm chủng đầy đủ

Dưới đây là những gì bạn cần làm nếu bạn không đủ tiêu chuẩn theo các quy định được tiêm chủng đầy đủ để được đi du lich/nhập cảnh đến Anh

* Trước khi bạn đến Anh, bạn cần phải:

– Thực hiện bài test COVID-19 trong vòng 2 ngày trước khi bạn đến Anh

– Đặt trước và thanh toán cho gói xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR, những bài test này sẽ được thực hiện vào ngày 2 và ngày 8 sau khi bạn đến Anh, tại: https://www.gov.uk/find-travel-test-provider

– Hoàn thành tờ khai y tế trong vòng 48 giờ trước khi bạn đến Anh, tại: https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

Tham khảo thông tin thêm về việc thực hiện bài test COVID-19 trước khi bạn đến Anh tại đây: https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-people-travelling-to-england

* Khi bạn đến Anh

– Sau khi bạn đến Anh, bạn cần phải:

+ Tự cách ly tại nhà hoặc nơi cư trú trong vòng đầy đủ 10 ngày

+ Thực hiện gói test COVID-19 mà bạn đã được trước khi bạn đến Anh

Bạn cần phải thực hiện bài test đầu tiên vào trong hoặc trước ngày 2 và bài test lần thứ hai vào trong hoặc sau ngày 8, ngày mà bạn đến Anh sẽ được tính là ngày 0.

– Nếu bạn ở lại Anh ít hơn 10 ngày, bạn cần phải thực hiện tự cách ly hết số ngày mà bạn ở lại đây. Bạn cần phải đặt trước gói xét nghiệm PCR cho ngày 2 và ngày 8. Bạn chỉ cần thực hiện các bài test nếu bạn vẫn còn ở lại Anh trong những ngày đó.

* Nếu bạn nhận được kết quả test dương tính

– Nếu bài test được thực hiện vào ngày 2 của bạn có kết quả dương tính, bạn cần phải thực hiện tự cách ly đầy đủ 10 ngày, ngày mà bạn thực hiện bài test ngày 2 đó sẽ được tính là ngày 0.

– Bạn không cần phải thực hiện bài test vào ngày thứ 8 nếu kết quả bài test ngày thứ 2 của bạn là dương tính. Nếu kết quả ài test ngày 2 của bạn là âm tính, bạn vẫn phải thực hiện bài test vào ngày thứ 8 trong thời gian tự cách ly của mình.

– Nếu kết quả bài test COVID-19 ngày 8 của bạn là dương tính, bạn bạn cần phải thực hiện tự cách ly đầy đủ 10 ngày, ngày mà bạn thực hiện bài test ngày 8 đó sẽ được tính là ngày 0.

* Nếu bạn nhận được kết quả test là âm tính

– Nếu bài test được thực hiện vào ngày 2 cho kết quả âm tính, bạn cần phải tiếp tục thực hiện tự cách ly.

– Bạn phải thực hiện bài test COVID-19 tiếp theo vào trong hoặc sau ngày 8.

– Nếu kết quả bài test ngày 8 của bạn là âm tính, bạn có thể dừng thực hiện việc tự cách ly vào thời điểm:

+ Vào ngày 10, với ngày 0 là ngày bạn đến Anh

+ Khi bạn nhận được kết quả của bài test COVID-19 ngày 8

Ví dụ:

– Nếu bạn nhận được kết quả test của ngày 8 là âm tính vào ngày 9, bạn phải tiếp tục tự cách ly cho đến hết ngày 10

– Nếu bạn nhận được kết quả test của ngày 8 là âm tính vào ngày 12, bạn phải tiếp tục tự cách ly cho đến hết ngày 12

* Nếu kết quả bài test COVID-19 không rõ ràng

– Nếu kết quả bài test ngày 2 của bạn không rõ ràng, bạn phải thực hiện cách ly đầy đủ 10 ngày, với ngày bạn thực hiện bài test ngày 2 được tính là ngày 0.

– Nếu kết quả bài test ngày 8 của bạn là âm tính, bạn có thể dừng tự cách ly vào thời điểm:

+ Vào ngày 10, với ngày 0 là ngày bạn đến Anh

+ Khi bạn nhận được kết quả của bài test COVID-19 ngày 8

– Nếu kết quả bài test ngày 8 của bạn không rõ ràng, bạn phải thực hiện cách ly đầy đủ 10 ngày, với ngày bạn thực hiện bài test ngày 8 được tính là ngày 0.

– Bạn có thể chọn làm một bài kiểm tra riêng tư khác. Nếu kết quả xét nghiệm đó là kết quả âm tính, bạn có thể ngừng tự cô lập vào thời điểm:

+ Vào ngày 10, với ngày 0 là ngày bạn đến Anh

+ Vào ngày bạn nhận được kết quả xét nghiệm thay thế âm tính từ xét nghiệm bổ sung

Bạn có thể tìm hiểu thêm về bài test riêng tư đó tại đây: https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-test-to-release-for-international-travel

Nguồn: www.gov.uk

Để được tư vấn cụ thể hơn về chương trình du học Anh và các thủ tục, quy định về Visa du học, quý vị phụ huynh và các bạn học sinh vui lòng liên hệ:

Tamian UK Ltd

Email: tamianservices@gmail.com | tamianservices@gmail.com

Fb page: https://www.facebook.com/duhocanh.duhocuk/

Phone: UK: Zalo/Viber +447711572310

Số điện thoại Việt Nam: +84 913 183 664 | +84 97 1552672 | +84 98 4941314

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *