Hướng dẫn đăng ký NI number (National Insurance Information) dành cho du học sinh tại Anh.

Có nhiều bạn sinh viên hỏi bên mình cách đăng ký NI number và khi nào thì cần NI number. Trả lời một cách đơn giản là nếu bạn đi làm ở Anh thì bạn cần NI number để báo thuế thu nhập. Mỗi người sẽ được gán cho 1 số NI dùng suốt đời. Có NI không có nghĩa là bạn có quyền đi làm hợp pháp ở Anh mà chỉ đăng ký để nhà nước quản lý thông tin số tiền thuế (nếu có) mỗi người (được phép làm việc hợp pháp) đã đóng góp cho Sở Thuế.
Cách đăng ký rất đơn giản.
1. Gọi điện tới Jobcentre Plus: 0845 6000 643 -> cung cấp thông tin cá nhân và địa chỉ liên lạc
2. Trong vòng 1 tuần họ sẽ gửi bản đăng ký thông tin, bạn điền thông tin và bỏ vào phong bì dán tem sẵn rồi gửi lại cho họ.
3. Trong vòng 2 tuần bạn sẽ nhận được mã NI number
Sau khi có mã này bạn chỉ cung cấp cho người tuyển dụng lao động nếu được yêu cầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *