Hướng Dẫn Mới nhất từ Bộ Nội Vụ Anh (Home Office) Về Việc Gia Hạn Tier 4 Visa tại Anh Do Ảnh Hưởng Của Covid-19

Bất kỳ sinh viên nào hết hạn visa trước ngày 31 tháng 5 đều có thể liên hệ với  Coronavirus Immigration Team để được gia hạn visa cho đến ngày 31 tháng 5. Điều này sẽ được xem xét trước ngày 31 tháng 5.Covid-19 đại diện cho một thách thức đáng kể đối với Vương quốc Anh, chúng tôi đang nỗ lực để giảm thiểu rủi ro mà dịch bệnh hiện nay đại diện cho đất nước chúng tôi và các cá nhân. Home Office đang làm việc để đảm bảo không có sinh viên quốc tế nào bị phạt bất công, liên quan đến vấn đề nhập cư, do các sự kiện hiện tại nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Tất cả các biện pháp đặc biệt chi tiết dưới đây sẽ được áp dụng ban đầu cho đến ngày 31 tháng 5 và sẽ được xem xét.

Tất cả các sinh viên quốc tế đã hết hạn trước ngày 31 tháng 5 hoặc đã hết hạn kể từ khi bắt đầu bùng phát Covid-19, có thể được gia hạn đến ngày 31 tháng 5, bằng cách liên hệ với Coronavirus Immigration Team theo địa chỉ email sau: CIH@homeoffice.gov.uk. Sinh viên cần cung cấp tên đầy đủ, ngày sinh, quốc tịch, chi tiết thị thực hiện có và tất cả các email phải bằng tiếng Anh. Tình hình sẽ được xem xét trước ngày 31 tháng 5. Những sinh viên không thể di chuyển do Covid-19, sẽ không được coi là người quá hạn do hoàn cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.

Chúng tôi cũng đã công bố các thỏa thuận đặc biệt khác để hỗ trợ sinh viên và ngành giáo dục trong giai đoạn khó khăn này. Những sinh viên thuộc diện phải rời khỏi UK để đăng ký một khóa học tiếp theo, giờ đây có thể đặc cách nộp đơn để chuyển sang một khóa học tiếp theo từ trong Vương quốc Anh nếu thời hạn visa của họ hết hạn trước ngày 31 tháng 5. Điều này bao gồm sinh viên ngắn hạn và người di cư hiện đang có thị thực thăm thân.

Sinh viên có thể gia hạn đặc cách ở trong UK, miễn là họ đáp ứng các yêu cầu về thị thực Tier 4 và có thể bắt đầu một khóa học mới kể từ ngày nộp đơn.Học sinh, bất kể chương trình học tập nào, hiện có thể học thông qua học tập từ xa, thay vì tham dự trực tiếp. Trong các trường hợp thông thường, học trực tuyến sẽ không được phép trong các quy định của Tier 4 visa, tuy nhiên trong các trường hợp hiện tại, học từ xa được cho phép. Học sinh học các khóa dưới bậc đại học không bắt buộc phải thực hiện 15 giờ mỗi tuần học trên lớp mà thường được yêu cầu cho một khóa học được coi là toàn thời gian, nếu nhà trường không thể đáp.Nhà trường không cần phải báo cáo điểm danh những sinh viên hiện không thể học do coronavirus và sinh viên có thể trì hoãn việc học trong thời gian hơn 60 ngày mà không cần nhà trường đuổi học.

Những sinh viên không thể hoàn thành khóa học trong thời hạn visa sẽ có thể nộp đơn xin gia hạn visa và sẽ được miễn các yêu cầu chứng minh về lộ trình học thuật thường liên quan đến các đơn xin gia hạn visa.

Hạn chế 20 giờ làm việc mỗi tuần đã tạm thời được nới lỏng cho các sinh viên làm việc trong NHS, để cho phép những sinh viên muốn hỗ trợ làm việc đó. Sinh viên được tuyển dụng hoặc tình nguyện với sự tin tưởng của NHS có thể làm việc mà không bị hạn chế về số giờ làm việc mỗi tuần.

Bất kỳ sinh viên nào có trường đã đình chỉ tất cả các hoạt động học tập cũng sẽ có thể làm việc toàn thời gian. Những sinh viên này sẽ được coi là đang trong thời gian nghỉ hè, và như vậy những hạn chế về số giờ họ có thể làm việc được dỡ bỏ. Học sinh đang tiếp tục học thông qua học tập từ xa, sẽ tiếp tục bị giới hạn trong 20 giờ làm việc mỗi tuần trong suốt thời gian học.

Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình và có thể thông báo thêm các trường hợp ngoại lệ nếu cần tùy thuộc vào tình hình diễn biến như thế nào. Tất cả các biện pháp đã được giới thiệu sẽ được lưu giữ và các biện pháp tiếp theo sẽ được đưa ra nếu cần thiết. Chính phủ tin rằng phương pháp này tạo ra sự cân bằng phù hợp để giải quyết tình huống, thay vì gia hạn thị thực vô thời hạn để giải quyết một tập hợp tình huống tạm thời.Chi tiết đầy đủ về các ngoại lệ hiện tại đã được đưa ra tại trang GOV.UK bên dưới, trang này được cập nhật thường xuyên để đảm bảo thông tin được cập nhật và phản ánh tất cả các trường hợp miễn trừ tạm thời đã được quyết định

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-advice-for-uk-visa-applicants-and-temporary-uk-residents.

Home Office

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *