Những Trường Đại Học Tại Canada Không Thu Phí Xét Hồ Sơ

Khác với du học Anh, khi bạn nộp hồ sơ xin học tại các trường Cao đẳng và Đại học tại Canada, nhiều trường thu phí xét hồ sơ lên đến $200.

Dưới đây là danh sách một số trường đại học tại Canada không thu phí xét hồ sơ xin học:

Fanshawe College

Alexander College

University Canada West

Durham College

Fraser International College

International College of Manitoba

Wilfrid laurier International College

Ngoài những trường trên, nếu bạn nộp hồ sơ du học Canda vào các trường khác qua Tamian UK Ltd, bạn được hỗ trợ một phần ba các khoản phí đăng ký của các trường đại học tại Canada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *