Sao Việt Định Cư Canada

1.Hoa hậu Diễm Hương Diễm Hương quyết định một mình sang Canada định cư từ tháng 10 năm 2023. Diễm Hương cho biết cô đã cân nhắc nhiều yếu tố và được người thân ủng hộ kế hoạch định cư Read More …