Du học Anh – Đại học Glasgow Caledonian ( Glasgow Caledonian University )

https://www.youtube.com/watch?v=O3GXwhLXoEA&ab_channel=GCULondon

Thông tin chung Glasgow Caledonian University (GCU) là cơ sở đào tạo chất lượng cao tại một thành phố sôi động của Scotland. Trường đào tạo theo hướng đổi mới và sáng tạo nhằm đóng góp tích cực cho xã Read More …