Du Học Anh – Đại học South Wales (University of South Wales)

https://www.youtube.com/watch?v=rMCKtEPXzEw&ab_channel=UniversityofSouthWales

Thông tin chung Đại học South Wales là một trong những trường đại học lớn nhất Vương quốc Anh với 30.000 sinh viên ghi danh theo học. Với ba khu học xá và vị trí tọa lạc ngay gần thủ Read More …