Du học Anh tại Aberdeen

https://www.youtube.com/watch?v=R94rHX7kdUE

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG ABERDEEN Được thành lập năm 1495 bởi William Elphinstone, đức Giám mục của Aberdeen và thủ tướng của xứ Scotland, Aberdeen là trường đại học lâu đời nhất xếp thứ ba của Scotland và cổ nhất Read More …