Du Học Anh tại Chester

https://www.youtube.com/watch?v=CsX0ocSlMQk

I.Giới thiệu chung:         Được thành lập vào năm 1839, University of Chester là một trong những học viện lâu đời nhất trong cả nước. Mặc dù đây là học viện thuộc Church of England, đi theo những giá trị Read More …