Du Học Anh – Đại học Heriot-Watt ( Heriot-Watt University )

https://www.youtube.com/watch?v=AIGztod6H7U&ab_channel=HeriotWattUni

Thông tin chung Heriot Watt University (Đại học Heriot Watt) là cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới được xếp hạng trong top 350 trường đại học toàn cầu (Times Higher Education World University Rankings, 2019). Trường mang đến Read More …