Du Học Anh – Đại học Law ( The University of Law )

https://www.youtube.com/watch?v=kEwGlcJ1aqY&ab_channel=TheUniversityofLaw

Thông tin chung Là một trong trường tiên phong trong giáo dục pháp lý và kinh doanh, Đại học Luật (ULaw) cung cấp nhiều chương trình tại 16 cơ sở tọa lạc ở Vương quốc Anh, Hồng Kông và Đức. Read More …