Du Học Anh – Đại học Liverpool John Moores ( Liverpool John Moores University )

https://www.youtube.com/watch?v=9Uzx7-T0ZWY&ab_channel=LiverpoolJohnMooresUniversity

Thông tin chung Liverpool John Moores University (LJMU) sở hữu lịch sử văn hóa lâu đời từ những năm 1823, khi đó tiền thân của trường là Thư viện Cơ khí và Dạy nghề Liverpool. Ngày nay, trường tự hào Read More …