Du Học Anh- Đại học Liverpool (The University of Liverpool)

Thông tin chung Vốn là thành viên sáng lập của Nhóm Russell danh giá, Đại học Liverpool là ngôi trường đạt được nhiều thành tích đáng kể. Trường hiện nắm vị trí 36 tại Complete University Guide UK 2019, đồng Read More …

Du Học Anh – Đại học Liverpool ( The University of Liverpool )

https://www.youtube.com/watch?v=p-Z_It3Ik7w&t=82s&ab_channel=UofLTube

Thông tin chung Vốn là thành viên sáng lập của Nhóm Russell danh giá, Đại học Liverpool là ngôi trường đạt được nhiều thành tích đáng kể. Trường hiện nắm vị trí 36 tại Complete University Guide UK 2019, đồng Read More …