Du Học Anh – Đại học London South Bank (London South Bank University )

https://www.youtube.com/watch?v=JyHfkjUKjtI

Thông tin chung London South Bank University (LSBU) có trụ sở tại trung tâm thành phố Luân Đôn và là một trong những trường đại học lớn nhất của thủ đô. Trường thành lập vào năm 1892 và hiện đang Read More …