Du Học Anh – Đại học Nottingham Trent nternational (Nottingham Trent University)

https://www.youtube.com/watch?v=ENLGVRN5dlw&ab_channel=NottinghamTrentUniversity

Thông tin chung Đại học Nottingham Trent (NTU) là một trường đại học sáng tạo với nhiều ý tưởng lớn, thử thách những bộ óc thông minh để giải quyết các vấn đề phức tạp. Hoạt động giảng dạy sáng Read More …