Du Học Anh – Đại học Queen Mary (Queen Mary University of London)

https://www.youtube.com/watch?v=IBt7Is0noh4&ab_channel=QMULOfficial

Thông tin chung Queen Mary University of London (Queen Mary) là trường đại học hàng đầu thế giới với 5 cơ sở tọa lạc ở khu vực Đông và Trung tâm London. Lịch sử của trường bắt đầu vào năm Read More …