Du Học Anh – Đại học Reading (University of Reading)

https://www.youtube.com/watch?v=aMqk7xtLds0&ab_channel=UniversityofReading

Thông tin chung Đại học Reading là một ngôi trường có bề dày lịch sử. Trường thành lập vào năm 1892 và được nhận Hiến chương Hoàng gia vào năm 1926 – mang lại cho nhà trường thẩm quyền cấp Read More …