Du Học Anh – Đại học Robert Gordon (Robert Gordon University)

https://www.youtube.com/watch?v=FFpRfnKdsy0&ab_channel=RobertGordonUniversity

Thông tin chung Robert Gordon University (RGU) là trường đại học có cơ sở đặt tại trung tâm thành phố Aberdeen thuộc Scotland. Sinh viên không chỉ được tận dụng tối đa hệ thống cơ sở vật chất hiện đại Read More …