Du học Anh tại Đại học Solent (Solent University)

1. Giới thiệu chung Nằm giữa trung của một thị trấn cảng biển tại Southampton, trường đại học Solent University có lịch sử lâu đời. Trường bắt đầu hình thành từ một trường tư về nghệ thuật vào năm 1856. Read More …