Du Học Anh – Đại học Cao đẳng Trinity Dublin (University College of Trinity Dublin)

https://www.youtube.com/watch?v=fpE2-AOAIEU

Thông tin chung Thành lập năm 1592, Trinity College Dublin là trường đại học có xếp hạng cao nhất tại Ai-len (QS 2020, THE 2019). Đây là ngôi nhà thứ hai của những sinh viên nuôi hoài bão trở thành Read More …