Du Học Anh- Đại học East London (University of East London)

https://www.youtube.com/watch?v=pGy4Z44DSfk&ab_channel=UniversityofEastLondon

Giới thiệu chung về trường Đại học East London là một trong những trường Đại học trẻ và hiện đại có chất lượng cao tại Vương quốc Anh. Trường có vị trí tuyệt vời ở phía đông London, cách trung Read More …

Du Học Anh- Đại học East London ( University of East London )

Giới thiệu chung về trường Đại học East London là một trong những trường Đại học trẻ và hiện đại có chất lượng cao tại Vương quốc Anh. Trường có vị trí tuyệt vời ở phía đông London, cách trung Read More …