Du học Anh – Đại học Gloucestershire (University of Gloucestershire)

https://youtu.be/Hh-qstnHzKo?t=78

Thông tin chung Đại học Gloucestershire trải dài trên ba khu học xá, trong đó có hai cơ sở đặt tại Cheltenham và một cơ sở nằm ở Gloucester. Với tuyến xe lửa nối thẳng Birmingham (40 phút), Bristol (40 Read More …

Du học Anh – Đại học Gloucestershire (University of Gloucestershire)

Thông tin chung Đại học Gloucestershire trải dài trên ba khu học xá, trong đó có hai cơ sở đặt tại Cheltenham và một cơ sở nằm ở Gloucester. Với tuyến xe lửa nối thẳng Birmingham (40 phút), Bristol (40 Read More …