Thứ tự tên tiếng Anh nên viết thế nào?

Dở khóc dở cười về lỗi kinh điển của các trường ĐH ở UK khi ghi danh sinh viên Việt Nam. Lỗi này thường gặp trên bằng tốt nghiệp, tài khoản sinh viên trên trang web của trường hay khi xin giấy xác nhận từ trường, rồi thư từ liên lạc. 


Lỗi này là do thứ tự tên họ ở UK trong passport đảo ngược với Việt Nam. Nghĩa là tên trước, tên lót ở giữa rồi đến họ. Thường ngày họ hay dùng tên và họ, ít dùng nguyên tên đầy đủ chữ lót mà chủ yếu dùng khi đăng ký hồ sơ giấy tờ. 
Kinh nghiệm xương máu là lúc đầu nhiều bạn thấy tài khoản của trường ghi danh sai thứ tự tên ví dụ tên bạn đầy đủ theo trật tự của passport là “Nguyễn Thị Ngọc Lan”,còn tên trên hệ thống của trường là “Thi Nguyen”. 
Lúc đó tặc lưỡi bỏ qua, nghĩ chắc nó viết tắt nên không yêu cầu điều chỉnh từ đầu. Đến ngày nhận bằng tốt nghiệp thì nhiều bạn mới chưng hửng tên sai lè ra, như kiểu “Thị Ngọc Lan Nguyễn” luôn 😂. “Thị” mẹt lại trở thành tên/first name của bạn luôn. 
Như ảnh minh họa, trong cuốn lưu danh sinh viên tốt nghiệp của trường ghi thành “Thi Nguyen” vì họ nghĩ “Thi” là tên của sinh viên 😂😂😂 
Để tránh điều này khi ghi danh ở UK cho trường hay bất kể đăng ký dịch vụ gì
Thường bảng thông tin sẽ hỏi tách ra Surname với First Name (tên) và Middle Name (tên lót). Trường hợp này thì ít khi bị nhầm lẫn. 
Nhầm lẫn xảy ra khi chỉ có 2 mục Surname và Full forename(s).
Cái Full Forename (s) ấy thường sẽ là nguyên cụm tên và tên lót. Và đây là gốc rễ của lỗi sai kinh điển đề cập ở trên.

Nhiều bạn bê nguyên cụm tên kiểu như “Thi Ngoc Lan”. Thế là hệ thống của họ tự động hiểu chữ đầu tiên là tên, những chữ phía sau là tên lót.

Để đảm bảo hệ thống nhận diện tên của mình thì bạn nên đảo tên lên đầu như sau
“Lan Thi Ngoc” hoặc “Lan Ngoc Thi” 
Dù kiểu gì thì miễn chữ Lan ở đầu dãy là được 😆😀. 
Khi đăng ký dự lễ tốt nghiệp hay có kết quả tốt nghiệp, thì nên liên hệ với trường đề nghị ghi tên đúng thứ tự Tên + Chữ lót + Họ trên bằng. Tránh việc phải xin trường đổi bằng với tên đúng cho trường hợp gửi bằng về địa chỉ ở UK hoặc ai đã về Việt Nam mà bằng gửi bưu điện về thì khó mà xin lại 😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *