Trọn bộ IELTS Cambridge 1-10

Trọn 10 bộ sách và bản audio IELTS Cambridge dành cho các bạn luyện thi IELTS. Thực hành là một trong cách luyện IELTS hiệu quả trước khi làm bài thi chính thức. Càng luyện sẽ càng giúp bạn phản xạ nhanh với dạng đề thi và nhất là kỷ luật về thời gian. Tập giải quyết mỗi đề đúng thời gian như thi thật, chưa xong cũng dừng lại để tập phân bổ thời gian hợp lý cho đề sau. Chúc bạn thành công.

Tải tài liệu theo link này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *