Du học Anh không cần chứng minh tài chính

23 trường đại học tại Vương Quốc Anh tham gia thí điểm mở rộng visa sinh viên của Home Office dành cho sinh viên Thạc sĩ quốc tế muốn học tập tại Vương quốc Anh.

Chương trình thí điểm này nhằm xem xét hợp lý hóa quy trình cho sinh viên Thạc sĩ quốc tế muốn học tại Vương quốc Anh  cho sinh viên quốc tế muốn theo học khóa học Thạc sĩ từ 13 tháng trở xuống ở Anh.

Nó cũng cung cấp hỗ trợ lớn hơn cho những sinh viên muốn chuyển sang visa làm việc sau khi tốt nghiệp, bằng cách cho phép họ ở lại Vương quốc Anh trong 6 tháng sau khi họ kết thúc khóa học.

Các trường đại học tham gia được giao trách nhiệm kiểm tra đủ điều kiện đầu vào của sinh viên. Điều đó có nghĩa là sinh viên có thể gửi ít tài liệu hơn so với yêu cầu trong quy trình hiện tại cùng với đơn xin thị thực của họ.

Ứng viên không đáp ứng các quy tắc nhập cư sẽ bị từ chối. Tất cả các sinh viên sẽ tiếp tục yêu cầu kiểm tra bảo mật và nhận dạng của Home Office.

23 trường đại học bổ sung để hưởng lợi từ thí điểm bao gồm 2 ở Scotland, 2 ở Wales và 1 ở Bắc Ireland cũng như các trường đại học trên khắp nước Anh.

Bộ trưởng Di trú Brandon Lewis cho biết:

Tôi vui mừng thông báo việc mở rộng thí điểm này, một phần trong hoạt động đang diễn ra của chúng tôi để đảm bảo rằng các tổ chức hàng đầu thế giới của chúng tôi vẫn có khả năng cạnh tranh cao.

Vương quốc Anh tiếp tục là điểm đến phổ biến thứ 2 đối với sinh viên quốc tế và con số đến học tại các trường đại học của chúng tôi đã tăng 24% kể từ năm 2010.

Đây là một dấu hiệu rõ ràng rằng sinh viên chính hiệu được chào đón và không có giới hạn về số lượng người có thể đến học tại Vương quốc Anh.

Thống kê gần đây nhất của Home Office cho thấy số lượng sinh viên nộp đơn xin thị thực tăng 8% trong năm qua, và đã có sự gia tăng 9% số lượng sinh viên nộp đơn vào các trường đại học Russell Group.

23 trường đại học bổ sung sẽ có thể áp dụng thí điểm cho đầu vào 2018/19 của họ. Các trường đại học đã được chọn vì tỷ lệ từ chối visa của họ luôn thấp nhất trong khu vực hoặc khu vực của họ.

23 trường đại học được thêm vào thí điểm là:

1.Đại học Cardiff
2.Đại học Goldsmiths London
3.Đại học Harper Adams
4.Đại học Newcastle
5.Đại học Queen Queen Belfast
6.Trường Diễn Thuyết và Kịch nói Trung ương Hoàng Gia
7.Đại học Bristol
8.Đại học Durham
9.Đại học East Anglia
10.Đại học Edinburgh
11.Đại học Essex
12.Đại học Exeter
13.Đại học Glasgow
14.Đại học Leicester
15.Đại học Liverpool
16.Đại học Manchester
17.Đại học Nottingham
18.Đại học Reading
19.Đại học Sheffield
20.Đại học Southampton
21.Đại học Wales Trinity St. David (Cơ sở Swansea)
22.Đại học Warwick
23.Đại học York

Cardiff University
Goldsmiths University of London
Harper Adams University
Newcastle University
Queen’s University Belfast
The Royal Central School of Speech and Drama
University of Bristol
Durham University
University of East Anglia
University of Edinburgh
University of Essex
University of Exeter
University of Glasgow
University of Leicester
University of Liverpool
University of Manchester
University of Nottingham
University of Reading
University of Sheffield
University of Southampton
University of Wales Trinity St. David (Swansea Campus)
University of Warwick
University of York

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *