Không cần học dự bị đại học mà vẫn có cơ hội học bổng lên đến 50% tại Đại học Northampton

our own image

Bạn không cần học dự bị đại học mà vào thẳng chương trình đại học 3 năm tại trường ĐH Northampton. Trong khi nhiều trường tại UK yêu cầu sinh viên tốt nghiệp cấp III phải học dự bị đại học trước khi học lên đại học. 
Học bổng bậc đại học 50% năm đầu tiên và 30% hai năm tiếp theo.
Trường Đại học Northampton còn có học bổng chương trình thạc sĩ 50% và 30%. Trường vừa khánh thành khu học xá mới lên tới 330 triệu bảng Anh.


Vui lòng inbox Du Học Anh để được tư vấn hồ sơ xin học bổng MIỄN PHÍ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *