Không cần học dự bị đại học mà vẫn có cơ hội học bổng lên đến 50% tại Đại học Northampton

our own image

Bạn không cần học dự bị đại học mà vào thẳng chương trình đại học 3 năm tại trường ĐH Northampton. Trong khi nhiều trường tại UK yêu cầu sinh viên tốt nghiệp cấp III phải học dự bị đại Read More …

The University of Northampton Offers Many Scholarships up to 50%

The University of Northampton offers excellent students many opportunities for scholarships up to 50% based on your GPA, IELTS, social activities etc. Besides, The University of Northampton also offers scholarships from £1,000 – 3,000; discount 2.5% of tuition fee for full paid Read More …