Chính sách tính điểm visa mới của Anh sau khi rời Châu Âu

https://unsplash.com/photos/EI3lexoBY60

Chính phủ đã đặt ra kế hoạch cho một hệ thống nhập cư dựa trên điểm sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2021. Một tuyên bố chính sách được công bố hôm thứ 4 cho biết Read More …