Chính sách tính điểm visa mới của Anh sau khi rời Châu Âu

Chính phủ đã đặt ra kế hoạch cho một hệ thống nhập cư dựa trên điểm sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2021. Một tuyên bố chính sách được công bố hôm thứ 4 cho biết Read More …