Du Học Anh tại City University

https://www.youtube.com/watch?v=NitudSy3m5A

I.  Giới thiệu chung Hơn 100 năm, City University thành lập năm 1894 và đã đạt được Royal Charter (Hiến chương Hoàng gia). Ở trung tâm London – một trong những thành phố sôi động nhất thế giới.  Gần với Khu Tây Read More …