Du Học Anh – Đại học West of Scotland (University of the West of Scotland)

https://www.youtube.com/watch?v=jRTDb5MMQIw&ab_channel=UniversityoftheWestofScotland

I. Giới thiệu về trường UWS Trường cung cấp các chương trình đào tạo: Cử nhân, Sau đại học bao gồm các chương trình nghiên cứu với đa dạng các ngành học: Kinh tế, Khoa học máy tính và kỹ Read More …